Hem

Genom åren har jag gjort det mesta inom mediabranschen i olika positioner från korrekturläsare till projektledare. Jag har arbetat med tidningar och magasin, radio, TV, film, interaktiva media, konsultverksamhet, utbildningar och böcker. Ambitionen har alltid varit att berätta så stringent, medryckande och pedagogiskt som möjligt. Den senaste tiden har jag framför allt arbetat med film och e-utbildningar.

Min styrka är att jag står på en bred bas av kompetenser och erfarenheter. Jag är bra på att upptäcka djävulen i detaljerna samtidigt som jag kan överblicka helheten och se konsekvenserna. Nyfikenheten har ständigt ställt mig inför nya utmaningar, nya uppgifter att lösa, men därigenom har jag också vunnit nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Jag är bra på att komma i mål.